TRUNG TÂM LỮ HÀNH KỲ HÒA TOURIST -KYHOATOURIST

238 Đường Ba Tháng Hai, P.12, Q.10, Tp. HCM, Việt Nam.
ĐT: (84-28) 66767609-6681 3742
Fax: (84-28) 38654062- 38655333
E-mail: operation@kyhoatourist.com.vn
Website: www.kyhoahoatourist.com.vn 

 

Liên hệ với chúng tôi
  • Họ tên
    Địa chỉ
    Email
  • Điện thoại
    Tiêu đề

TRUNG TÂM LỮ HÀNH KỲ HÒA TOURIST
238 Đường 3/2, P.12, Quận 10, TP. HCM, Việt Nam
Điện thoại: (84-28)- 66813742 - Fax: (84-28)-38654062
E-mail: operation@kyhoatourist.com.vn