Quy trình đón khách du lịch quốc tế đến Việt Nam

Tin tức

11/22/2021 9:28:34 AM
/uploadwb/hinhanh/123_22298202111538_b_.png

 (TITC) - Ngày 05/11/2021, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành văn bản số 4122/HD-BVHTTDL về việc hướng dẫn tạm thời thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Việt Nam, trong đó quy trình đón khách du lịch quốc tế gồm các nội dung sau.