Inbound

Search
Online support

Support?

Please call our customer service for your booking..
(84-28)-6681 3742

or send an email to operation@kyhoatourist.com.vn

Cho thuê xe
Cho thuê xe
Vé máy bay giá rẻ
Vé máy bay giá rẻ
Đặt phòng khách sạn
Đặt phòng khách sạn

KY HOA TOURIST
238 Ba Thang Hai Str, W.12, Dist 10, Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel: (84-28)-6681 3742 - Fax: (84-28)-3865 4062

E-mail: operation@kyhoatourist.com.vn